BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ: za I półrocze roku

30 sierpnia, 2022 0 przez admin

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. INFORMACJE O FUNDUSZU3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO4. KOREKTA SPRAWOZDANIA5. WYBRANE DANE FINANSOWE6. BILANS7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW…Source link