ED INVEST S.A.: wyniki finansowe

24 sierpnia, 2022 0 przez admin

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:ED_invest_S.T._Srodroczne_skrocone_SF_30.06.2022_T.T.T.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)EDinvest_S.T._Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_30.06.2022_T.T.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ…Source link