Enea miała w II kw. 244,1 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami

Enea miała w II kw. 244,1 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami

15 września, 2022 0 przez admin

2022-09-14 19:10

publikacja
2022-09-14 19:10

Enea miała w II kw. 244,1 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami
Enea miała w II kw. 244,1 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami
/ Enea

Grupa Enea miała w drugim kwartale 2022 roku 244,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej oraz 7,465 mld zł przychodów – podała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

W analogicznym okresie 2021 roku zysk netto jednostki dominującej wynosił 316,5 mln zł, a przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 4,796 mld zł.

EBITDA wyniosła w II kwartale 779,3 mln zł wobec 734,7 mln zł przed rokiem.

30 sierpnia Enea wstępnie szacowała, że w drugim kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wyniosły 7,465 mld zł, EBITDA 779 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej 244 mln zł.

Po pierwszym półroczu 2022 roku grupa Enea ma 739 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 14,7 mld zł przychodów. W tym samym okresie 2021 roku zysk netto j.d. wynosił 704,8 mln zł, a przychody 9,9 mld zł.

EBITDA wynosi po sześciu miesiącach 1,839 mld zł, co oznacza wzrost o 10,6 proc. rdr.

W I półroczu obszar Wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 672,8 mln zł (wzrost rdr o 17,4 mln zł). Spółka podała, że wyższy wynik EBITDA jest głównie skutkiem wzrostu wyniku w segmencie Ciepło (głównie na skutek wzrostu marży jednostkowej) oraz w segmencie Elektrowni Systemowych (wzrost marży na wytwarzaniu, przy jednoczesnym utworzeniu rezerw na umowy rodzące obciążenia oraz spadku marży na obrocie i Rynku Bilansującym). W segmencie OZE odnotowano spadek wyniku EBITDA, na co wpływ miało głównie utworzenie rezerwy na umowy rodzące obciążenia oraz wzrost kosztów zużycia biomasy.

W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 606,3 mln zł (wzrost rdr o 277,8 mln zł). Wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla (wzrost wolumenu, wzrost średniej ceny sprzedaży), częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej.

Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 633,9 mln zł (spadek rdr o 53,6 mln zł). Spadek wyniku jest efektem wyższego poziomu kosztów operacyjnych, niższej marży z działalności koncesjonowanej oraz niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W obszarze Obrotu grupa odnotowała stratę EBITDA na poziomie 33,6 mln zł (spadek rdr o 42,5 mln zł). Pogorszenie wyniku EBITDA wynika głównie z: niższego poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym (na skutek gwałtownego wzrostu cen zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym oraz wzrostu cen PM OZE), wyższych kosztów rezerw z tytułu roszczeń wypowiedzianych umów PM OZE oraz ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia. Jednocześnie, odnotowano wyższy wynik z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2.

Grupa Enea wydała na inwestycje w pierwszej połowie roku 1.078 mln zł wobec 728 mln zł przed rokiem.

Na koniec czerwca 2022 roku poziom długu netto do EBITDA wyniósł w grupie -0,28x. (PAP Biznes)

pel/ asa/

Źródło:PAP BiznesSource link