Enea wstępnie szacuje zysk netto w I półroczu 2022 roku na 861 mln zł

Enea wstępnie szacuje zysk netto w I półroczu 2022 roku na 861 mln zł

30 sierpnia, 2022 0 przez admin

2022-08-30 17:42, akt.2022-08-30 18:24

publikacja
2022-08-30 17:42

aktualizacja
2022-08-30 18:24

Enea wstępnie szacuje zysk netto w I półroczu 2022 roku na 861 mln zł
Enea wstępnie szacuje zysk netto w I półroczu 2022 roku na 861 mln zł
/ Enea

Enea wstępnie szacuje, że w drugim kwartale 2022 roku przychody wyniosły 7,47 mld zł, EBITDA 779 mln zł, a zysk netto 244 mln zł – wynika z raportu spółki. Gorsze od oczekiwań są EBITDA i zysk netto. Analitycy szacowali, że wyniosą one odpowiednio: 989 i 428 mln zł.

Przychody grupy Enea w drugim kwartale są natomiast zgodne z oczekiwaniami analityków (zakładali oni, że sięgną 7,44 mld zł).

Enea wstępnie szacuje zysk netto w I półroczu 2022 roku na 861 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na 739 mln zł. EBITDA grupy po sześciu miesiącach wynosi 1,84 mld zł, a przychody 14,71 mld zł. Enea w pierwszym półroczu zanotowała wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie -0,28.

Nakłady inwestycyjne grupy lekko przekroczyły 1 mld zł, z czego w drugim kwartale 597 mln zł.

Wynik EBITDA grupy Enea w drugim kwartale 2022 roku w segmencie wydobycia wyniósł 332 mln zł, w wytwarzaniu 53 mln zł, dystrybucji 323 mln zł, a w obrocie 53 mln zł.

W całym półroczu wynik EBITDA w segmencie wydobycia wynosi 606 mln zł, w wytwarzaniu 673 mln zł, dystrybucji 634 mln zł, a w obrocie EBITDA jest ujemna i wynosi -34 mln zł.

Wynik EBITDA osiągnięty w I półroczu 2022 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do I półrocza 2021 roku):

W obszarze wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, spowodowanej większym wolumenem i wyższą ceną sprzedaży węgla kamiennego, częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej.

W obszarze wytwarzanie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu wyniku w segmencie ciepło (głównie na skutek wzrostu marży jednostkowej) oraz w segmencie elektrowni systemowych (wzrost marży na wytwarzaniu, przy jednoczesnym utworzeniu rezerw na umowy rodzące obciążenia oraz spadku marży na obrocie i Rynku Bilansującym). W segmencie OZE odnotowano spadek wyniku EBITDA, na co wpływ miało głównie utworzenie rezerwy na umowy rodzące obciążenia oraz wzrost kosztów zużycia biomasy.

W obszarze dystrybucja spadek wyniku EBITDA jest efektem wyższego poziomu kosztów operacyjnych, niższej marży z działalności koncesjonowanej oraz niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W obszarze obrót spadek wyniku EBITDA wynika głównie z: niższego poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym (na skutek gwałtownego wzrostu cen zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym oraz wzrostu cen PMOZE), wyższych kosztów rezerw z tytułu roszczeń wypowiedzianych umów PMOZE oraz ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia. Jednocześnie odnotowano wyższy wynik z tyt. aktualizacji wyceny kontraktów CO2.

W I półroczu produkcja węgla netto w grupie sięgnęła 5,6 mln ton, całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto 13,3 TWh, sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym 10,2 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 12,0 TWh.

Wstępne wyniki uwzględniają zmianę rezerw na umowy rodzące obciążenia w obszarze wytwarzanie i w obrocie w łącznej wysokości ok. 511,1 mln zł oraz wpływ zwiększenia pozycji „Rezerw na inne zgłoszone roszczenia” w obrocie o ok. 74,9 mln zł w stosunku do stanu na 31 marca 2022 roku.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym grupy Enea za I półrocze 2022 roku, którego publikację zaplanowano na 14 września. (PAP Biznes)

pr/ gor/

Źródło:PAP BiznesSource link