Eurocash pokazał wyniki za II kw. 2022 roku

Eurocash pokazał wyniki za II kw. 2022 roku

29 sierpnia, 2022 0 przez admin

2022-08-29 17:50

publikacja
2022-08-29 17:50

Eurocash pokazał wyniki za II kw. 2022 roku
Eurocash pokazał wyniki za II kw. 2022 roku
fot. Zespół EC / / Wikipedia

Zysk EBITDA grupy Eurocash w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 256,3 mln zł wobec 86,7 mln zł zysku rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 227,2 mln zł zysku EBITDA.

Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 15,1 mln zł wobec 17,9 mln zł zysku oczekiwanego przez rynek i wobec 97,4 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 19,2 mln zł wobec 94,5 mln zł straty w II kwartale 2021 r.

Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży wyniosła 13,5 proc. i wzrosła o 0,93 p.p. rdr.

Skonsolidowana sprzedaż grupy w II kwartale 2022 r. wzrosła o 19,7 proc. rdr do 7,84 mld zł. Konsensus wynosił 7,48 mld zł.

W całym pierwszym półroczu tego roku grupa miała 36,6 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 167,9 mln zł straty przed rokiem. EBITDA grupy wzrosła o ponad 100 proc. rdr, do 407,3 mln zł i o 44 proc. rdr w porównaniu z wynikiem znormalizowanym (bez uwzględnienia odpisu w segmencie detalicznym).

Przychody wzrosły o 16,2 proc. rdr do 14,37 mld zł.

W segmencie hurtowym EBITDA w pierwszym półroczu wzrosła o 24 proc. rdr, do 357 mln zł, przy wzroście przychodów o 14 proc. rdr do 10,35 mld zł.

„W segmencie hurtowym zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży w każdym formacie dystrybucji, a pozytywny efekt dźwigni operacyjnej przełożył się na wzrost marży EBITDA. (…) Jednocześnie coraz więcej naszych klientów zamawia produkty na eurocash. pl. Liczba użytkowników tej platformy w czerwcu wzrosła do blisko 38 tysięcy wobec niespełna 31 tysięcy na początku roku” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

„W segmencie detalicznym również zanotowaliśmy poprawę sprzedaży w każdej kategorii. Dodatkowy, pozytywny wpływ miała konsolidacja sklepów Arhelan, przejętych w listopadzie 2021 r.” – dodał Owczarek.

EBITDA segmentu detalicznego w pierwszej połowie 2022 r. wyniosła 141 mln zł, co oznacza wzrost o 89 proc. rdr w ujęciu znormalizowanym (bez uwzględnienia odpisu dokonanego w pierwszej połowie 2021 r.). Łączna sprzedaż detalu wzrosła o blisko 20 proc. rdr, do 3,6 mld zł.

Sprzedaż segmentu Projekty w pierwszym półroczu wyniosła z kolei 349 mln zł i była o 41 proc. wyższa niż przed rokiem. Jak podano, wzrost wynikał przede wszystkim z dalszej ekspansji e-supermarketu Frisco oraz sieci marketów alkoholowych Duży Ben (na koniec czerwca br. liczyła ona już 249 sklepów wobec 204 na koniec 2021 r.). Z uwagi na koszty prowadzonej ekspansji, EBITDA segmentu Projekty pozostawała ujemna: w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła -34 mln zł wobec -22 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

Wyniki Eurocashu w drugim kwartale 2022 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do poprzednich wyników (dane w mln zł)
2Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 rdr
Przychody 7838,8 7478,6 4,8% 19,7% 20,1% 14366,7 16,2%
EBITDA 256,3 227,2 12,8% 195,8% 69,7% 407,3 101,0%
EBIT 104,5 74,4 40,5% 6047,1% 106,1
zysk netto j.d. 15,1 17,9 -15,8% -36,6 -78,2%

pel/ osz/

Źródło:PAP BiznesSource link