Fitch: Ceny paliw negatywnie wpłyną na EBITDA w segmentach wytwórczych Tauronu, Enea i PGE

Fitch: Ceny paliw negatywnie wpłyną na EBITDA w segmentach wytwórczych Tauronu, Enea i PGE

13 września, 2022 0 przez admin

2022-09-13 16:14

publikacja
2022-09-13 16:14

Fitch: Ceny paliw negatywnie wpłyną na EBITDA w segmentach wytwórczych Tauronu, Enea i PGE
Fitch: Ceny paliw negatywnie wpłyną na EBITDA w segmentach wytwórczych Tauronu, Enea i PGE
fot. Brendan McDermid / / Reuters

Wysokie ceny paliw negatywnie wpłyną na wynik EBITDA w 2022roku w segmentach wytwórczych Tauronu, Enea i w mniejszym stopniu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – ocenili analitycy Fitch Ratings.

„Wynika to z faktu, że większość energii elektrycznej sprzedawanej w 2022 r. ma cenę zakontraktowaną na rok przed dostawą, podczas gdy koszty wytwarzania, zwłaszcza cena węgla, znacznie wzrosły w ostatnich miesiącach z powodu renegocjacji umów na dostawy z krajowymi spółkami wydobywczymi lub konieczności zastąpienia węgla z Rosji droższymi dostawami zagranicznymi” – napisano w raporcie.

Analitycy Fitch oceniają, że wyższe hurtowe ceny energii elektrycznej wymagają dodatkowego kapitału obrotowego w przypadku konieczności uzupełnienia depozytów zabezpieczających na rynku kontraktów forward.

„Polskie przedsiębiorstwa energetyczne oceniane przez Fitch mają dobry dostęp do rynków długu i linii kredytowej, aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie płynności. Zakładamy również, że polski rząd, jako większościowy akcjonariusz spółek energetycznych, w razie potrzeby zapewniłby dodatkowe wsparcie płynnościowe” – dodano.

Dodano, że Fitch pozytywnie ocenia planu wydzielenia aktywów wytwórczych opalanych węglem kamiennym ze spółek energetycznych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

W ocenie agencji ratingowej, reorganizacji powinna pozwolić spółkom energetycznym skupić się na dystrybucji energii, wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, a także poprawić ich możliwości zaciągania zobowiązań.

Akcent na „zieloną energię” widać również – w opinii analityków – w strategiach korporacyjnych koncernów. Firmy użyteczności pubicznej planują inwestycje w dalszy rozwój źródeł odnawialnych, zwłaszcza w obszarach lądowych i morskich farm wiatrowych, a także poprawie sieci dystrybucji. (PAP Biznes)

mcb/ pr/

Źródło:PAP Biznes
TematySource link