Haitong Bank podtrzymuje rekomendacje „kupuj” dla Orange Polska, podnosi cenę docelową

10 stycznia, 2023 0 przez admin

2023-01-10 11:02

publikacja
2023-01-10 11:02

Haitong Bank, w raporcie z 9 stycznia, podtrzymał rekomendacje „kupuj” dla Orange Polska. Cena docelowa dla akcji Orange Polska została podniesiona do 7,9 zł z 7,6 zł.

„Pozytywnym zaskoczeniem są ogłoszone niedawno kryteria aukcji 5G, gdzie cena wywoławcza pozostała bez zmian na poziomie 450 mln zł. Utrzymujemy jednak nasze przewidywania co do budżetu na 5G na niezmienionym poziomie 650 mln zł” – napisano w raporcie.

Analitycy przypominają, że z czterech bloków 3,6GHz (pasmo C) dwa (blok A, B) nie mogą być w pełni wykorzystane, co stwarza ryzyko presji cenowej na bloki C, D. Dodatkowo, Orange Polska i T-Mobile, które mają wspólne przedsięwzięcie infrastrukturalne JV Networks, mogą chcieć złożyć oferty na dwa sąsiednie bloki, aby zwiększyć efektywność współdzielenia pasma. Również w tym przypadku najlepszym wyborem strategicznym mogą być bloki C i D.

W raporcie wskazano, że obowiązek wprowadzenia sieci po aukcji powinien wyeliminować każdego gracza poza istniejącymi czterema operatorami mobilnymi (Orange Polska, T-Mobile, Polkomtel, P4). Urząd Komunikacji Elektronicznej i rząd planują rozdysponować pasmo 700MHz pod koniec 2023 roku.

„Naszym zdaniem jest to jednak zbyt optymistyczny scenariusz, gdyż w pierwszym półroczu 2023 r. UKE będzie zaangażowany w prace nad aukcją 3,6GHz (konsultacje/testy), natomiast w drugim półroczu 2023 r. administracja publiczna może być częściowo sparaliżowana przez wybory parlamentarne. Do tego dochodzą jeszcze nierozwiązane problemy (interferencje z Rosją i Ukrainą), które naszym zdaniem znacząco komplikują dystrybucję pasma 700MHz i wycenę jego wartości godziwej przez telekomy. Dlatego w naszym modelu zakładamy aukcję 700MHz w 2025 roku” – napisano.

„W ujęciu biznesowym oczekujemy, że Orange Polska utrzyma najważniejsze trendy komercyjne jeżeli chodzi o przyłączenia netto, ale spodziewalibyśmy się również pewnego schłodzenia dynamiki sprzedaży sprzętu (częściowo ze względu na wysoką bazę, ale również z powodu bardziej konserwatywnego podejścia do wydatków konsumenckich). Kluczem do dalszego zwrotu EBITDaL i generowania gotówki będzie rozwój ARPU. Wprowadzony niedawno nowy cennik i ewentualna aktywacja klauzul inflacyjnych powinny stopniowo przekładać się na ARPU w kolejnych kwartałach” – dodano.

Haitong Bank uważa, że wciąż jednak wątpliwe jest, by polskim telekomom udało się podnieść dynamikę ARPU do poziomów dwucyfrowych lub porównywalnych z tempem inflacji. Nadal uważają, że Orange Polska ma przestrzeń do zwiększania dywidendy, a niższa od oczekiwań cena wywoławcza w aukcji na częstotliwości 5G daje nam argument do podniesienia naszych oczekiwań dywidendowych w 2023 roku do 0,35 zł na akcję (vs. 0,3 zł poprzednio).

Pierwsza publikacja raportów, których autorem jest Konrad Księżopolski miała miejsce 9 stycznia, o godz. 8:00.

Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy pliki PDF z wymaganymi prawem informacjami. (PAP Biznes)

alk/Source link