Inflacja bazowa w Polsce – luty 2023

Inflacja bazowa w Polsce – luty 2023

16 marca, 2023 0 przez admin

Krzysztof Kolany2023-03-16 14:05główny analityk Bankier.pl

publikacja
2023-03-16 14:05

Podczas gdy ekonomiści ogłaszają początek procesu
dezinflacji, to inflacja bazowa w lutym właśnie ustanowiła nowy rekord wszech czasów,
zdradzając wciąż silną presję inflacyjną krajowej proweniencji.

Inflacja bazowa ani myśli zwalniać. Padł nowy rekord
Inflacja bazowa ani myśli zwalniać. Padł nowy rekord
fot. Ariene Studio / / Shutterstock

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych
nieuwzględniający żywności, paliw i energii, w
lutym przyspieszyła do 12,0 proc.
– poinformował Narodowy Bank
Polski. To nowe maksimum w przeszło 20-letniej historii tych statystyk.

Bankier.pl na podstawie NBP

Według opublikowanych danych Narodowego Banku Polskiego w lutym
2022 r. inflacja w relacji rok do roku:

 • po
  wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12,0 proc. wobec 11,7 proc.
  odnotowanych w styczniu.
  To
  najwyższy odczyt w sięgającej 2001 roku historii tych statystyk.
  Wynik ten okazał też wyraźnie wyższy od oczekiwanych przez ekonomistów
  11,7 proc.
 • po
  wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 18,1
  proc. wobec 16,3 proc. miesiąc wcześniej;
 • po
  wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 15,5 proc. wobec 14,4 proc.
  miesiąc wcześniej;
 • tzw.
  15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej
  i największej dynamice, 17,0 proc. wobec 15,2 proc. miesiąc wcześniej.

Spośród czterech wskaźników inflacji bazowej najczęściej
używanym przez ekonomistów oraz bankierów centralnych jest wskaźnik pomijający
ceny żywności i energii (pierwszy na powyższej liście). Waga obu kategorii w
koszyku inflacyjnym wynosi bowiem łącznie ponad 40 proc. W teorii wskaźnik
ten ma mierzyć skalę inflacji „krajowej”, wynikającej z siły popytu krajowego
pośrednio kontrolowanego przez politykę pieniężną banku centralnego
.

Krajowa presja inflacyjna pozostaje silna

„Zwykła” inflacja CPI (czyli obejmująca także ceny żywności,
paliw i energii) w
lutym osiągnęła przeszło 26-letnie maksimum na poziomie 18,4 proc.
Ekonomiści
jak rzadko kiedy zgodnie twierdzą, że był to cykliczny szczyt inflacji CPI w
Polsce i że w następnych miesiącach będzie się ona obniżać w kierunku wartości
jednocyfrowych. Tyle tylko, że stać się tak ma głównie za sprawą efektów wysokiej
bazy sprzed roku – czyli ekstremalnie wysokich cen paliw i żywności. Dezinflacji
spodziewamy się także w przypadku dóbr przemysłowych oraz cen opału.

Natomiast ciągle rosnąca inflacja bazowa jest sygnałem, że presja
inflacyjna nadal „rozlewała się” po rynkach dóbr dyskrecjonalnych (czyli
takich, z których konsument może zrezygnować), co świadczy o względnej sile
popytu konsumpcyjnego, którego jak dotąd za bardzo nie przyhamowały ani wyższe
stopy procentowe, ani realny spadek płac.

– Presja inflacyjna jest dalej obecna – dane HICP wskazują,
że w styczniu około 70 proc. cen rosło w tempie przekraczającym 10 proc.
Dlatego szacujemy, że inflacja bazowa utrzyma się w okolicach wysokich 12 proc.
– powiedział PAP Biznes Rybacki z PIE.

Kłopot bankierów centralnych

Wciąż rosnąca inflacja bazowa stawia
w trudnym położeniu decydentów w Narodowym Banku Polskim
. Rada Polityki
Pieniężnej już we wrześniu zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, w
niespełna rok wynosząc stopę referencyjną NBP z 0,1% do 6,75%.  Problem w tym, że pomimo tego projekcja
inflacyjna zakłada, że inflacja CPI nie powróci do 2,5-procentowego celu przynajmniej
do końca 2025 roku.

Fakt, że zarówno główna, jak i wszystkie pozostałe miary
inflacji bazowej od wielu miesięcy pozostają zdecydowanie powyżej
2,5-procentowego celu inflacyjnego, jest porażką Rady Polityki Pieniężnej. NBP
definiuje „stabilność cen” jako wzrost koszyka CPI o 2,5 proc. rocznie z
dopuszczalnym odchyleniem o jeden punkt procentowy w obie strony.

Źródło:Source link