MOLIERA2: Ogłoszenie drugiej przerwy w obradach NWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

31 sierpnia, 2022 0 przez admin

2022-08-31 20:09

publikacja
2022-08-31 20:09

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZ”) zwołane na dzień 31 sierpnia 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZ.
Wznowienie obrad nastąpi w dniu 8 września 2022 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Spółki.
Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 31 sierpnia 2022 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6 i pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
TematySource link