NBP krytycznie o programie „Pierwsze mieszkanie”: osłabia efekty podwyżek stóp proc.

NBP krytycznie o programie „Pierwsze mieszkanie”: osłabia efekty podwyżek stóp proc.

15 marca, 2023 0 przez admin

2023-03-15 07:06

publikacja
2023-03-15 07:06

„Pierwsze mieszkanie” może cieszyć kredytobiorców, ale NBP ma nieco inne spojrzenie. „Przyjęty we wtorek przez rząd program zaburza mechanizm transmisji polityki pieniężnej i osłabia efekty podwyżek stóp” – ocenia bank.

NBP krytycznie o programie "Pierwsze mieszkanie": osłabia efekty podwyżek stóp proc.
NBP krytycznie o programie "Pierwsze mieszkanie": osłabia efekty podwyżek stóp proc.
fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, tzw. program „Pierwsze mieszkanie”. Koszt programu w ciągu 10 lat to ok. 16 mld zł.

„Proponowane w projekcie rozwiązania zaburzają mechanizm transmisji polityki pieniężnej. Wprowadzenie nierynkowej, subsydiowanej i stałej w czasie stopy procentowej, dotyczącej części kredytów mieszkaniowych w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych osłabiłoby efekty podwyżek stóp procentowych NBP dokonanych od października 2021 r. i oddziaływałoby w kierunku osłabienia skuteczności polityki pieniężnej w przyszłości” – pisze NBP w opinii.

Reklama

„Jak wynika z uzasadnienia do projektu, motywacją do przedłożenia projektu ustawy było m.in. podwyższenie stóp procentowych NBP, które zostało podjęte w dążeniu do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie. Celowe doraźne działanie ustawodawcy dążące do ograniczenia oddziaływania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę może wpływać na przyszłe decyzje podmiotów gospodarczych, ze względu na oczekiwania, że ustawodawca również w przyszłości może osłabiać efekty zmian polityki pieniężnej” – dodaje.

NBP pisze, że w rezultacie czynnik ten może mieć długofalowy niekorzystny wpływ na skuteczność transmisji polityki pieniężnej, a jednocześnie tworzyć tzw. „pokusę nadużycia”, polegającą na zwiększeniu skłonności części gospodarstw domowych do podejmowania nadmiernego ryzyka.

map/

TematySource link