NBP: Podaż pieniądza (M3) w sierpniu wzrosła o 7,4 proc. rdr

NBP: Podaż pieniądza (M3) w sierpniu wzrosła o 7,4 proc. rdr

22 września, 2022 0 przez admin

2022-09-22 14:02, akt.2022-09-22 14:14

publikacja
2022-09-22 14:02

aktualizacja
2022-09-22 14:14

NBP: Podaż pieniądza (M3) w sierpniu wzrosła o 7,4 proc. rdr
NBP: Podaż pieniądza (M3) w sierpniu wzrosła o 7,4 proc. rdr
fot. Oleksiy Mark / / Shutterstock

Podaż pieniądza (M3) w sierpniu 2022 r. wzrosła o 7,4 proc. rdr, do 2.044.023,1 mln zł – podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 1,6 proc. Na koniec sierpnia 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 44 mld zł i była o 31,3 mld zł wyższa niż na koniec lipca 2022 r. – dodano.

Na koniec sierpnia 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 44 mld zł i była o 31,3 mld zł wyższa niż na koniec lipca 2022 r. – podał Narodowy Bank Polski w czwartkowym komunikacie. Według banku centralnego, do wzrostu podaży pieniądza przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw niefinansowych oraz sektora pozostałych instytucji finansowych.

„W sierpniu 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyła się o 14,5 mld zł, tj. o 3,4 proc., do poziomu 435,9 mld zł, w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 10,3 mld zł, tj. o 14,7 proc., do poziomu 80,6 mld zł, w sektorze gospodarstw domowych o 7,1 mld zł, tj. 0,7 proc., do poziomu 1 030,0 mld zł, a w sektorze funduszy zabezpieczenia społecznego o 5,3 mld zł, tj. o 52,1 proc., do poziomu 15,6 mld zł” – podano w komunikacie NBP.

Bank centralny podał także, że zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 15,4 mld zł, tj. o 3,7 proc., do poziomu 436,2 mld zł, a gospodarstw domowych spadło o 2,7 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 814,8 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 7,8 mld zł, tj. o 2,6 proc., do poziomu 309,2 mld zł. 

Wartość kredytów konsumpcyjnych ogółem wzrosła w VIII o 17,3 mln zł mdm

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w sierpniu wzrosła mdm o 17,3 mln zł i wyniosła 202.872,0 mln zł – wynika z danych NBP.

Z tego wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych wzrosła mdm o 73,5 mln zł i wyniosła 199.668,4 mln zł.

OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE

Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających.

Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Poniżej podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji:

Wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na Zmiana od Zmiana od
WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2021 31.07.2022 31.08.2022 31.12.2021 31.07.2022
w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł w % w mln zł w %
A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) 1 984 816,2 2 012 692,9 2 044 023,1 59 206,9 3,0 31 330,3 1,6
1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) 340 406,5 362 701,3 358 716,4 18 309,9 5,4 -3 985,0 -1,1
2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych 1 634 090,3 1 639 762,1 1 675 040,6 40 950,3 2,5 35 278,6 2,2
2.1. Gospodarstwa domowe 1 046 000,2 1 022 867,9 1 029 959,2 -16 041,0 -1,5 7 091,4 0,7
2.2. Pozostałe instytucje finansowe 56 052,9 70 266,4 80 612,6 24 559,7 43,8 10 346,2 14,7
2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe 415 113,9 421 475,3 435 943,3 20 829,4 5,0 14 468,0 3,4
2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. 31 488,7 37 014,6 37 038,5 5 549,8 17,6 23,8 0,1
2.5. Instytucje samorządowe 72 065,4 77 908,5 75 929,0 3 863,6 5,4 -1 979,4 -2,5
2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego 13 369,2 10 229,4 15 558,1 2 188,9 16,4 5 328,6 52,1
3. Pozostałe składniki pieniądza M3 10 319,5 10 229,5 10 266,1 -53,3 -0,5 36,6 0,4
B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł 525 126,8 620 768,2 623 184,8 98 058,0 18,7 2 416,6 0,4
w mln EUR 114 172,9 130 966,5 131 849,1 17 676,2 15,5 882,6 0,7
C. Aktywa krajowe netto 1 459 689,5 1 391 924,7 1 420 838,3 -38 851,1 -2,7 28 913,6 2,1
1. Należności od sektorów krajowych 1 452 454,2 1 494 469,6 1 506 281,6 53 827,4 3,7 11 812,0 0,8
1.1. Gospodarstwa domowe 826 552,3 817 495,9 814 771,8 -11 780,5 -1,4 -2 724,1 -0,3
1.2. Pozostałe instytucje finansowe 176 507,4 191 579,6 190 582,2 14 074,8 8,0 -997,5 -0,5
1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe 382 146,4 420 744,3 436 165,1 54 018,7 14,1 15 420,8 3,7
1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. 8 358,9 8 464,9 8 487,6 128,7 1,5 22,7 0,3
1.5. Instytucje samorządowe 58 889,3 56 184,9 56 275,0 -2 614,3 -4,4 90,1 0,2
1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 .
2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego 388 064,5 301 432,8 309 186,4 -78 878,1 -20,3 7 753,6 2,6
3. Pozostałe pozycje (netto) -380 829,2 -403 977,7 -394 629,6 -13 800,4 3,6 9 348,0 -2,3
Informacje uzupełniające:
Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR 4,5994 4,7399 4,7265 2,8 -0,3
Kurs średni NBP PLN/ 1 USD 4,0600 4,6365 4,7360 16,7 2,1
Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR 42 802,3 49 248,2 51 441,6 8 639,3 20,2 2 193,4 4,5

(PAP Biznes)

autor: Marek Siudaj

ms/ drag/ tus/ gor/ map/ asa/

Źródło:PAP BiznesSource link