Ogłoszono projekt pomocy w związku z drogim prądem

Ogłoszono projekt pomocy w związku z drogim prądem

24 września, 2022 0 przez admin

2022-09-23 12:52

publikacja
2022-09-23 12:52

Ogłoszono projekt pomocy w związku z drogim prądem
Ogłoszono projekt pomocy w związku z drogim prądem
fot. PrzemoN / / Shutterstock

Projekt ustawy o pomocy odbiorcom energii elektrycznej zakłada rekompensaty dla firm obrotu i dystrybucji. Projekt zakłada stabilizację rachunków w 2023 roku na poziomie z 2022 roku. Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych – podano w wykazie prac rządu.

„Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, iż niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej w taryfach na rok 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za energię elektryczną na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z roku 2022” – napisano.

Ponadto projekt zakłada:

  • obowiązek stosowania w 2023 r. przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną dla odbiorców grupy taryfowej G cen energii elektrycznej z 2022 r. w zakresie limitów zużycia,
  • objęcie obowiązkiem przedłożenia taryfy dla grupy taryfowej G przedsiębiorstw energetycznych wykonujących zadania sprzedawcy z urzędu, wykonujących działalność w zakresie obrotu,
  • obowiązek dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, wchodzących w skład przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo stosowania w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami cen zatwierdzonych w taryfach na rok 2022 w ramach limitów zużycia,
  • obowiązek dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną dla odbiorców z grupy taryfowej G na zasadach wolnorynkowych, stosowania w roku 2023 r. cen z 2022 r. w zakresie umów, które są objęte wzrostem cen w 2023 r.,
  • odpowiednie rozwiązania w zakresie poziomu stawek opłat dystrybucyjnych.

W projekcie wprowadzono również mechanizm stanowiący zachętę do efektywnego zużycia energii elektrycznej i promowania oszczędności energii elektrycznej, tj. ograniczenie zastosowania cen z roku 2022 do ilości maksymalnie 2 MWh zużytej przez odbiorcę w gospodarstwie domowym w roku 2023. Wielkość tego limitu jest zbliżona do mediany średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w roku 2020. Odpowiednio limit 2 MWh dotyczy także rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu.

Zastosowano również dodatkowe wsparcie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny, rolników i osób z niepełnosprawnościami, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 2 do 2,6 MWh.

OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE

Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających.

Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

W projekcie napisano, że zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek elektryczny przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa będzie energia elektryczna.

Ponadto zaprojektowano mechanizm zachęcający do efektywnego zużycia energii, przy założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90 proc. wolumenu z roku 2022.

Zaprojektowano system rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń.

Projekt ustawy przewiduje nałożenie na kierowników jednostek finansów publicznych obowiązku w zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. w IV kwartale 2022 r. oraz w 2023 r. w stosunku do średniorocznego zużycia energii elektrycznej odpowiednio w latach 2018-2019 oraz w roku 2022.

Wszystko, co tej jesieni i zimy musisz wiedzieć o ogrzewaniu:

(PAP Biznes)

map/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy



Source link