Red Carpet Media Group S.A.: Zawarcie istotnej umowy na transmisje Gal Turniejów Sztuk Walki organizowanych przez IBF.

31 sierpnia, 2022 0 przez admin

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2022 Data sporządzenia:…Source link