STS HOLDING S.A.: Zajęcie wierzytelności pieniężnej na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym i w przedmiocie blokad rachunków bankowych, w związku z zakończonym postępowaniem karnym przeciwko byłemu klientowi Spółki z Grupy STS

30 sierpnia, 2022 0 przez admin

Celem Marvipolu marże na poziomie ok. 20 proc. Plany emisji obligacji dostosowane do potrzeb rozwojowychSource link