SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

23 sierpnia, 2022 0 przez admin

2022-08-23 15:25

publikacja
2022-08-23 15:25

Zarząd VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2022 r. Pan Sławomir Matul realizując uprawnienia osobiste wynikające z art. 12 ust. 2 lit. a Statutu Spółki w zw. z art. 354 §1 Kodeksu spółek handlowych powołał do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję upływającą 15 września 2026 r. Panów Tomasza Rutkowskiego i Jakuba Łukomskiego.

W załączeniu Zarząd przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)Source link