SYGNIS: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 2 września 2022 r.

30 sierpnia, 2022 0 przez admin

2022-08-30 14:01

publikacja
2022-08-30 14:01

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu EBI nr 10/2022 z dn. 6 sierpnia 2022 r., w którym poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 2 września 2022 r., niniejszym informuje o odwołaniu tego Zgromadzenia. Powodem odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest brak zarejestrowania (z powodów technicznych leżących po stronie domów maklerskich – zgodnie z otrzymanymi od akcjonariuszy informacjami) do udziału w tym Zgromadzeniu niektórych akcjonariuszy, co w konsekwencji spowodowało brak kworum wymaganego do podejmowania kluczowych uchwał objętych ogłoszonym porządkiem obrad.
Zarząd wskazuje, iż niezwłocznie ogłosi ponownie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zachowując ten sam porządek obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)

TematySource link