Take-Two Interactive chce rozwiązać umowę z PCF Group na finansowanie i wydanie gry

Take-Two Interactive chce rozwiązać umowę z PCF Group na finansowanie i wydanie gry

24 września, 2022 0 przez admin

2022-09-24 10:20

publikacja
2022-09-24 10:20

Take-Two Interactive chce rozwiązać umowę z PCF Group na finansowanie i wydanie gry
Take-Two Interactive chce rozwiązać umowę z PCF Group na finansowanie i wydanie gry
fot. Krystian Maj / / FORUM

Take Two Interactive Software przekazał polskiej spółce PCF Group pismo w sprawie zamiaru rozwiązania umowy produkcyjno-wydawniczej z 21 lipca 2020 r., dotyczącej finansowania i wydania tytułu Project Dagger – poinformował PCF Group, który obecnie zamierza prowadzić prace nad grą w modelu self-publishing

„Zgodnie ze wstępną oceną zarządu, poza standardowymi postanowieniami odnoszącymi się do rozwiązania umowy, projekt porozumienia o rozwiązaniu zawiera korzystną dla spółki propozycję modyfikacji ustalonych w umowie zasad rozliczeń stron w następstwie rozwiązania umowy, w szczególności różnicując zasady rozliczenia i kwoty zwrotu wynagrodzenia na produkcję gry otrzymanego od wydawcy na podstawie umowy w zależności od trybu wydania gry, tj. wydania gry w modelu self-publishing albo w modelu z nowym wydawcą” – napisano w komunikacie.

Projekt porozumienia o rozwiązaniu przedstawiony przez Take-Two Interactive Software nie zawiera postanowień wskazujących na zamiar skorzystania przez wydawcę z opcji wykupu praw własności intelektualnej do produktów wyprodukowanych na podstawie umowy.

PCF Group wskazuje, że w pierwszym półroczu 2022 roku grupa zrealizowała wszystkie prace zlecone przez wydawcę w umowie wykonawczej do umowy i otrzymała całość umownego wynagrodzenia z tego tytułu.

Nakłady ponoszone przez PCF Group na produkcję gry Project Dagger będą ujmowane na potrzeby sprawozdawczości finansowej grupy jako nakłady na prace rozwojowe. Powyższe ujęcie istotnie wpłynie na wyniki finansowe osiągane przez grupę w pierwszym półroczu 2022 roku oraz sprawozdawczość finansową grupy i w ocenie Zarządu będzie wpływać na wyniki także w kolejnych okresach sprawozdawczych, w których prace nad Project Dagger będą kontynuowane w modelu self-publishing.

OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE

Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających.

Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

„Grupa kontynuuje produkcję gry Project Dagger w modelu self-publishing z wykorzystaniem środków własnych, nie wykluczając jednocześnie możliwości kontynuacji tej produkcji z wykorzystaniem finansowania dłużnego, jak również dalszego rozwijania tytułu Project Dagger w oparciu o współpracę z nowym wydawcą” – napisano w komunikacie.

Jednocześnie zarząd PCF Group podtrzymał założenia zaktualizowanej strategii grupy dotyczące corocznych premier gier, produkowanych przez grupę w modelu pracy z wydawcą lub w modelu self-publishing, począwszy od roku 2024. (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
TematySource link