Tauron ma umowy zakupu węgla z PGG. Wartość dostaw na 2023 r. wyniesie ok. 960 mln zł

Tauron ma umowy zakupu węgla z PGG. Wartość dostaw na 2023 r. wyniesie ok. 960 mln zł

5 stycznia, 2023 0 przez admin

2023-01-05 13:58

publikacja
2023-01-05 13:58

Tauron zawarł z Polską Grupą Górniczą umowy dotyczące zakupu węgla na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych grupy – podał Tauron w komunikacie. Szacowana wartość określonych w umowach dostaw węgla na 2023 rok wyniesie ok. 960 mln zł.

Tauron ma umowy zakupu węgla z PGG. Wartość dostaw na 2023 r. wyniesie ok. 960 mln zł
Tauron ma umowy zakupu węgla z PGG. Wartość dostaw na 2023 r. wyniesie ok. 960 mln zł
/ Tauron

Jak podano, umowy obowiązują od 1 stycznia 2023 r. i zostały zawarte na czas nieoznaczony.

Spółka podała, że 77 proc. wartości zakontraktowanego na 2023 rok węgla przypada na Tauron Wytwarzanie (podmiot, który w ramach rządowego programu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce ma zostać wydzielony do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego), a pozostałe 23 proc. na Tauron Ciepło, czyli podmiot, który pozostanie w strukturach grupy.

„Ceny węgla w dostawach w kolejnych latach obowiązywania umów ustalane będą w drodze negocjacji między stronami w oparciu o aktualną sytuację rynkową” – napisano w komunikacie.

„Strony mogą stosować kary umowne za niedostarczenie lub nieodebranie umownych ilości węgla w wysokości 10 proc. wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla” – dodano.

Tauron wskazał, że PGG jest strategicznym partnerem grupy w zakresie dostarczania paliwa węglowego. W 2021 r. dostawy węgla kamiennego z PGG stanowiły 76 proc. łącznego wolumenu paliwa zakupionego przez spółkę od dostawców spoza grupy Tauron. (PAP Biznes)

pel/ osz/

TematySource link