TELESTO: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Telesto Spółka Akcyjna 7 września 2022 roku

7 września, 2022 0 przez admin

2022-09-07 17:27

publikacja
2022-09-07 17:27

Zarząd TELESTO S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TELESTO S.A. w dniu 7 września 2022 roku

Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnej z uchwał oraz że do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
TematySource link