Unibep z 38 mln zł zysku netto w I półroczu i portfelem zamówień na 3,5 mld zł

31 sierpnia, 2022 0 przez admin

2022-08-31 23:24

publikacja
2022-08-31 23:24

Grupa Unibep zwiększyła w pierwszym półroczu 2022 roku zysk netto o 138 proc., do około 38 mln zł, a przychody wzrosły o 47 proc., do około 1 mld zł – poinformowała spółka w komunikacie. Portfel zamówień grupy w części budowlano-infrastrukturalnej wynosi około 3,5 mld zł.

Prezes Unibepu Leszek Gołąbiecki poinformował, że na znaczący wzrost zysku wpłynęła głównie wysoka liczba przekazanych mieszkań w segmencie deweloperskim i jego wysoka marżowość.

„Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną i gospodarczą pozostałe segmenty naszej działalności osiągnęły wyniki zgodne z oczekiwaniami. Mamy solidny portfel zleceń – w części budowlano-infrastrukturalnej od drugiego półrocza 2022 do końca roku oraz na lata kolejne posiadamy kontrakty o wartości ok. 3,5 mld zł. Tylko w drugim i trzecim kwartale 2022 r. podpisaliśmy kontrakty na kwotę ok. 720 mln zł” – napisał Gołąbiecki w liście do akcjonariuszy.

Zwraca on uwagę, że duże wzrosty cen energii i paliwa, bezprecedensowe podwyżki cen materiałów i usług, zerwane łańcuchy dostaw, wysoka inflacja, presja płacowa, zahamowanie inwestycji, zwłaszcza wśród inwestorów prywatnych – to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoi branża budowlana po ataku Rosji na Ukrainę.

W Grupie Unibep większość kontraktów jest podpisanych z prywatnymi inwestorami, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

„Rozmawiamy z nimi o dopłatach i waloryzacji umów, które – trzeba przyznać – nie zawsze w całości rekompensują wzrosty cen materiałów i usług. Tym niemniej, cieszy nas zrozumienie większości inwestorów i szukanie takich rozwiązań, które pozwalają wszystkim stronom procesu budowlanego na realizację założonych celów biznesowych. W przypadku instytucji publicznych, w tym zamawiających inwestycje w segmencie infrastrukturalnym, cieszy zmiana podejścia inwestorów i podniesienie waloryzacji umów do 10 proc., jednak w naszym przekonaniu jest to zdecydowanie za niski poziom” – napisał prezes Gołąbiecki.

Budownictwo kubaturowe w krajuzakończyło I półrocze 2022 r. z przychodami o ok. 8 proc. wyższymi rdr. Obecnie Unibep jest w trakcie realizacji ok. 40 projektów budowlanych zarówno dla inwestorów prywatnych, jak też instytucjonalnych. Portfel zleceń tego segmentu od drugiego półrocza 2022 do końca roku oraz na lata kolejne wynosi ok. 1,6 mld zł.

„W tym segmencie widzimy zmniejszenie liczby projektów mieszkaniowych, dlatego prowadzimy coraz aktywniejszą akwizycję wśród inwestorów instytucjonalnych (m.in. wojsko, urzędy centralne, samorządy), i prywatnych, chcących realizować projekty niemieszkaniowe” – napisał prezes.

Segment budownictwa energetyczno-przemysłowego, który funkcjonuje w ramach Unibep SA od IV kwartału 2021 roku, prowadzipięć budów m.in. w Cieszynie, Legnicy, Mszczonowie, Płocku. Portfel zleceń segmentu obecnie wartość ok. 710 mln zł.

W pierwszej połowie 2022 roku Grupa Unidevelopment z grupy Unibep wprowadziła na rynek kolejne inwestycje – na początku roku ruszyła sprzedaż mieszkań w Pauza Ochota w Warszawie, zaś w Poznaniu deweloper kontynuuje budowę wieloetapowego projektu Fama Jeżyce. Spółka wprowadziła do oferty także inwestycję Idea Venus w Radomiu. W pierwszej połowie 2022 roku w Radomiu Unidevelopment rozpoczął też sprzedaż deweloperską kolejnych 24 mieszkań w domach w zabudowie bliźniaczej w ramach inwestycji Idea Ogrody.

Oddział infrastruktury Unibep zakończył – wraz ze spółką zależną Budrex – budowę ponad 80-kilometrowej zapory na granicy polsko-białoruskiej. Unibep jest w trakcie przekazywania do użytkowania drogi ekspresowej S61, którą budował w konsorcjum, w najbliższych dniach nastąpi oficjalnie otwarcie należącej do grupy nowej Wytwórni Mas Bitumicznych w Lipowej Górze koło Szczytna.

Obecnie Unibep prowadzi ok. 30 projektów infrastrukturalnych na terenie czterech województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego – od prac remontowych po budowę dróg ekspresowych.

Portfel zamówień oddziału infrastruktury od drugiego półrocza do końca 2022 roku oraz na lata kolejne wynosi ok. 840 mln zł.

Głównym wyzwaniem dla Budreksu, spółki budującej wiadukty, mosty i inne obiekty inżynierskie jest aktywna i efektywna akwizycja. Obecnie portfel spółki jest w wysokości ok. 130 mln zł.

Inna spółka z grupy, Unihouse, ma portfel zleceń od drugiego półrocza do końca 2022 roku i na lata kolejne ok. 200 mln zł. Unihouse to producent wielorodzinnych budynków w technologii drewnianej. (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP BiznesSource link