Unimot zawarł przedwstępną warunkową umowę zakupu udziałów w spółce Olavion

Unimot zawarł przedwstępną warunkową umowę zakupu udziałów w spółce Olavion

9 stycznia, 2023 0 przez admin

2023-01-09 14:02

publikacja
2023-01-09 14:02

Unimot zawarł przedwstępną warunkową umowę przejęcia 100 proc. udziałów w spółce Olavion, działającej w branży transportu kolejowego – podał Unimot w komunikacie.

Unimot zawarł przedwstępną warunkową umowę zakupu udziałów w spółce Olavion
Unimot zawarł przedwstępną warunkową umowę zakupu udziałów w spółce Olavion
fot. TexBr / / Shutterstock

Jak podano, zawarte zostaną umowy – pierwsza z dwiema osobami fizycznymi, w tym wspólnikiem większościowym, która będzie dotyczyła 90 proc. udziałów Olavion, a pozostałe z kadrą menedżerską i będą dotyczyły 10 proc. udziałów Olavion.

Zawarcie umów przyrzeczonych uzależnione jest od spełnienia się warunków, w tym m.in. uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zawarcia długoterminowej umowy przewozowej pomiędzy Unimot Paliwa a Olavion, a także niewystąpienia w okresie do dnia zawarcia umów przyrzeczonych negatywnych zdarzeń związanych z obciążeniem udziałów, a także podejmowaniem niekorzystnych czynności skutkujących zmianami w sytuacji gospodarczej i finansowej Olavion.

Termin spełnienia tych warunków zawieszających ustalono na do 30 czerwca 2023 r.

„Dodatkowymi warunkami zawarcia umów przyrzeczonych z kadrą menadżerską są m.in. utrzymanie obecnego składu zarządu Olavion i kadry kluczowych managerów oraz sporządzenie sprawozdań finansowych Olavion za lata 2023 i 2024. W związku z tym ustalono, że termin nabycia 10 proc. udziałów od kadry menadżerskiej nastąpi nie później niż do 7 lipca 2025 r.” – napisano. (PAP Biznes)

doa/ gor/

TematySource link