Votum miało w I półr. 2022 roku 43,2 mln zł zysku netto wobec 1,8 mln zł rok wcześniej

Votum miało w I półr. 2022 roku 43,2 mln zł zysku netto wobec 1,8 mln zł rok wcześniej

23 września, 2022 0 przez admin

2022-09-23 07:32

publikacja
2022-09-23 07:32

Votum miało w I półr. 2022 roku 43,2 mln zł zysku netto wobec 1,8 mln zł rok wcześniej
Votum miało w I półr. 2022 roku 43,2 mln zł zysku netto wobec 1,8 mln zł rok wcześniej
/ Materiały spółki

Votum odnotowało w pierwszym półroczu 2022 roku 43,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,8 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 133,1 mln zł wobec 89,9 mln zł przed rokiem – podała spółka w raporcie półrocznym.

Zysk operacyjny grupy wyniósł w pierwszym półroczu 2022 r. 52,2 mln zł wobec 3,6 mln zł rok wcześniej.

„Wynik finansowy netto GK Votum za półrocze 2022 wyniósł 43,2 mln zł, w stosunku do półrocza 2021 r. jest wyższy o ponad dwadzieścia trzy razy. Zmiana ta jest wynikiem z jednej strony ujęcia przychodów z nieprawomocnych wyroków w segmencie bankowym, z drugiej zaś, braku przychodów ze sprzedaży instalacji fotowoltaicznych pod marką własną. Zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej było skutkiem zmniejszenia kosztów zużycia materiałów i energii w segmencie fotowoltaicznym (w 2021 roku grupa utraciła kontrolę nad Votum Energy SA)” – napisano w raporcie.

W drugim kwartale 2022 roku sprzedaż w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych osiągnęła poziom 2.294 kontraktów, co stanowi, w stosunku do poprzedniego kwartału, spadek o 9 proc. Przed rokiem, w drugim kwartale 2021 r., liczba umów wyniosła 1.935.

Jak podano w raporcie, można było zaobserwować delikatną tendencję spadkową w segmencie klientów frankowych, ale odwróciła się ona i Votum w tym roku oraz kolejnych latach będzie dążyć do pozyskania nie mniej niż 10 tys. klientów tego segmentu.

OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE

Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających.

Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

„Począwszy od 2019 roku liczba nowych klientów frankowych, korzystających każdego roku z usług spółek z Grupy Kapitałowej Votum przekracza 8 tys. W tym obszarze obserwowaliśmy delikatną tendencję spadkową, która jednak odwróciła się i będziemy dążyli do pozyskania, tak w tym roku, jak i w kolejnych latach nie mniej niż 10.000 klientów tego segmentu. Realizacji tego celu sprzyja dynamicznie rosnąca liczba klientów, którzy dzięki usługom Grupy Kapitałowej Votum unieważnili niezgodne z prawem umowy kredytu. W ślad za wyrokami pierwszej instancji, których przyrost jest widoczny od początku roku, podążają rozstrzygnięcia prawomocne, których wyraźnego przyrostu spodziewamy się już od czwartego kwartału 2022 r.” – napisano. (PAP Biznes)

doa/

Źródło:PAP BiznesSource link