Większość RPP pozostaje nieugięta. Stopy procentowe bez zmian

Większość RPP pozostaje nieugięta. Stopy procentowe bez zmian

4 stycznia, 2023 0 przez admin

Mimo że inflacja nie ma wrócić do celu NBP w perspektywie najbliższych dwóch lat, większość RPP sprzeciwia się zaostrzeniu polityki pieniężnej. Ewentualna zmiana nastawienia Rady może nastąpić w marcu, choć jest to raczej mało prawdopodobne.

Większość RPP pozostaje nieugięta. Stopy procentowe bez zmian
Większość RPP pozostaje nieugięta. Stopy procentowe bez zmian
fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Zgodnie z oczekiwaniami analityków RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc. Pozostałe
stopy procentowe banku centralnego również nie zostały zmienione i będą nadal kształtować się następująco:

 • stopa referencyjna: 6,75 proc.
  w skali rocznej (poprzednio 6,75 proc.),
 • stopa lombardowa: 7,25 proc. w
  skali rocznej (poprzednio 7,25 proc.),
 • stopa depozytowa: 6,25 proc. w
  skali rocznej (poprzednio 6,25 proc.),
 • stopa redyskonta weksli: 6,8
  proc. w skali rocznej (poprzednio 6,8 proc.),
 • stopa dyskontowa weksli: 6,85 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,85 proc.).

Stopy procentowe NBP w 2022 r.

W minionym roku Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała najbardziej agresywny cykl podwyżek stóp procentowych zapoczątkowany w październiku 2021 r. Po 11 ruchach w górę z rzędu w październiku 2022 r. większość RPP (za wyjątkiem trójki wybranej przez Senat) opowiedziała się przeciw kolejnym podwyżkom kosztu pieniądza i od tamtej pory stopy procentowe NBP pozostają na niezmienionych poziomach. W informacjach publikowanych po zakończeniu posiedzeń gremium nie znalazł się jednak formalny komunikat o zakończeniu cyklu zacieśnienia. Również prezes Adam Glapiński kilkukrotnie podkreślał na konferencjach prasowych, że to nie koniec, lecz „pauza” w cyklu.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Podwyżki teoretycznie mogą zatem powrócić. Ekonomiści są jednak wyjątkowo zgodni i spodziewają się utrzymania stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie w kolejnych miesiącach. Większość analityków oczekuje, że pozostaną one bez zmian do końca roku. Nieliczni, m.in. z Banku Pekao, sądzą, że jeszcze w tym roku mogą zostać obniżone.

Większość RPP opowiada się przeciw kolejnym podwyżkom stóp procentowych, mimo że inflacja CPI utrzymuje się w Polsce na bardzo wysokim poziomie, a prognozy ekonomistów oraz projekcja NBP wskazują, że wskaźnik nie wróci do celu banku centralnego (2,5 proc.) aż do 2025 r. Prezes Glapiński wspominał, że członkowie Rady mogą zmienić zdanie, gdyby napływające dane lub kolejne projekcje inflacji (najbliższa zostanie opublikowana w marcu) znacząco odbiegały od listopadowej projekcji przygotowanej przez ekonomistów z NBP.

NBP

Przed wybuchem pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej zbierała się na posiedzeniach dwudniowych. Od połowy marca 2020 r. posiedzenia były jednodniowe, na co narzekali niektórzy członkowie RPP. W styczniu sytuacja wróciła do normy.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na wtorek i środę, 7-8 lutego 2023 r.

Terminy posiedzeń RPP w 2023 r.
miesiąc posiedzenia decyzyjne
dwudniowe
styczeń 3-4 (wtorek-środa)
luty 7-8 (wtorek-środa)
marzec 7-8 (wtorek-środa)
kwiecień 4-5 (wtorek-środa)
maj 9-10 (wtorek-środa)
czerwiec 5-6 (poniedziałek-wtorek)
lipiec 5-6 (środa-czwartek)
sierpień 21 (poniedziałek)*
wrzesień 5-6 (wtorek-środa)
październik 3-4 (wtorek-środa)
listopad 7-8 (wtorek-środa)
grudzień 5-6 (wtorek-środa)
* – posiedzenie niedecyzyjne

Do przedpandemicznej normy nie wróciła za to forma konferencji prasowych po posiedzeniu Rady. Nadal będzie odbywała się ona nie w dniu zakończenia posiedzenia, lecz dzień później. Nadal RPP będzie reprezentował wyłącznie przewodniczący Adam Glapiński, a nie trzech członków gremium. Wystąpienie prezesa NBP zaplanowano na czwartek na godz. 15:00.

RPP tłumaczy decyzję

„Rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Osłabienie koniunktury światowej będzie także działać w kierunku obniżania dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce” – napisano w informacji opublikowanej po styczniowym posiedzeniu RPP. Dokładnie tak sam fragment znalazł się w dokumencie grudniowym.

Również kolejna część styczniowej informacji pokrywała się z informacją opublikowaną po posiedzeniu w grudniu.

„W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki” – dodano.

Na koniec informacji RPP tradycyjnie podkreśliła, że jej dalsze decyzje
będą „zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw
inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej
Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę”. Zapewniła również, że „NBP
będzie podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia
stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla
ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji”. Ponownie
podkreśliła także, że „NBP może stosować interwencje na rynku walutowym,
w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem
prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Źródło:Source link