ZAMET S.A.: Informacja o istotnych działaniach restrukturyzacyjnych w spółce zależnej Emitenta – uzupełnienie informacji.

23 sierpnia, 2022 0 przez admin

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14 / 2022 Data sporządzenia:…Source link